home | o firmě | kontakt

zahradní sada
instalace
technický popis

EFEKTIVNÍ ZAVLAŽOVANÍ MALÝCH ZAHRAD KAPKOVOU ZÁVLAHOU

EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Zavlažování zelených ploch znamená více než distribuci vody. Odbornými zavlažovacími opatřeními ve spojení s energeticky efektivní úpravou vody bude na Vaší zahradě trvale zajištěna úroda a zeleň. V posledních letech byly učiněny podstatné kroky ve vývoji techniky kapkové závlahy, která umožňuje rovnoměrnější a tím úspornější plošnou distribuci vody. Společnosti NETAFIM, která má vedoucí postavení na světovém trhu v oblasti kapkové závlahy, se podařilo vyvinout nový koncept speciálně pro zavlažování malých zahrad. Nový zavlažovací koncept využívá výhradně gravitaci a nepotřebuje čerpadlo, a nebo ho lze napojit na vodovod. Maximální pracovní tlak je 3 bar. Odpadají tak náklady na energii a díky desetileté zkušenosti firmy NETAFIM je možná přesnost distribuce přesahující 95 % (ve srovnání s tím se pohybuje efektivita použité vody u běžného postřiku pouze cca 35 %).

Zahradní sada

VÝHODY

 • rychlá a snadná instalace
 • nízké náklady
 • žádná spotřeba proudu, jelikož není zapotřebí čerpadlo
 • efektivní zacházení se zdroji vody
 • jednoduché použití

POUŽITÍ PRO ZAVLAŽOVÁNÍ

 • bobulovitého ovoce
 • ovocných stromů
 • révy vinné
 • řadových výsadeb
 • květinových záhonů
 • zeleninových záhonů