home | o firmě | kontakt

závlahové systémy
zahradní sada
úprava vody
skleníky
fotbalová hřiště
příslušenství
články
materiály ke stažení
zajímavé odkazy

AGROFIM CZECH se představuje.....

Historie:
Společnost AGROFIM CZECH s.r.o. byla založena v roce 1993 izraelskou firmou NETAFIM Irrigation equipment & drip systems, která patří mezi přední světové výrobce a distributory nízko průtokových závlahových systémů a také izraelskou firmou I.I.M.C Trade and export, světoznámým prodejcem závlahových zařízení a projektů. NETAFIM byla první firmou, která začala prosazovat technologii kapkové závlahy již od počátku 60. let. V současné době je vedoucí světovou firmou, která vyrábí a dodává špičkové výrobky a zařízení na trh zhruba sto dvaceti zemí pěti kontinentů. Prvními výrobními kapacitami firmy NETAFIM byly tři podniky na území Izraele, ke kterým v současnosti přibylo dalších devět závodů na čtyřech kontinentech. I.I.M.C. je zavedená mezinárodní firma s více jak dvacetiletou zkušeností v oboru projekce, prodeje a vlastní realizace závlahových systémů, s vlastním zastoupením ve státech latinské Ameriky a východní Evropy. Prvními projekty závlah na území České republiky byly kapkové závlahové systémy ve chmelnicích, na které postupně úspěšně navázaly závlahy v ostatních odvětvích zemědělství, školkařství a okrasných ploch. Od 1. ledna 2014 nese firma nový název AGROFIM CZECH s.r.o., který odráží novou vlastnickou strukturu mateřské společnosti AGRINET CENTRAL EUROPE, kde došlo v průběhu posledních let k několika majetkovým přesunům. Takže nyní hlavním majitel výše uvedené firmy, která je 100% vlastníkem naší společnosti, je izraelská firma GADOT Group. Tato společnost byla založena v roce 1959, GADOT Group je předním dodavatelem v chemickém řetězci s důrazem na nebezpečná rozpouštědla a speciální chemikálie. GADOT je součástí prestižní Merhav skupiny společností, jedné z největších izraelských holdingových společností s různými činnostmi, včetně energie a zemního plynu, obnovitelných zdrojů energie, chemikálií, logistiky, telekomunikací a vysílání. Tato skupina má skupinu GADOT Agri, do které je začleněna naše společnost spolu se sesterskými společnostmi na Slovenku a v Polsku, které se nyní jmenují AGROFIM SLOVAKIA a AGROFIM POLAND. GADOT Agro je přední výrobce a distributor hnojiv, pesticidů, prostředků pro ochranu rostlin a biotechnologických řešení, je izraelský představitel mnoha top-firem multi-národních agronomických dodavatelů. GADOT Agro, dříve Merhav Agro, distribuuje řadu produktů a osiv uvnitř Izraele.

Současnost:
AGROFIM je v současnosti velice dynamicky se vyvíjející společností, která na základě požadavků zákazníků projektuje, dodává materiál a i realizuje veškeré závlahové systémy, skleníky a fóliovníky a jejich technologie. AGROFIM dodává nejen materiály do systémů, ale je připravena svým zákazníkům navrhnout a dodat nejvhodnější technologie pro pěstování rostlin. Technologie NETAFIM jsou založeny na agronomických výzkumech vývojových a zkušebních oddělení společnosti NETAFIM, která spolupracují na výzkumných projektech se špičkovými pracovišti mnoha zemí. Pomocí sítě svých expertů pak předává nejnovější výsledky a informace svým zákazníkům. Agronomové a specialisté v oblasti závlahových systémů a technologií jsou vybíráni mezi nejlepšími světovými odborníky.

Filosofie:
Cílem firmy AGROFIM je poskytovat současně s výrobky a technologiemi NETAFIM také rozsáhlé technické a poradenské služby. AGROFIM CZECH nabízí projekty založené na modulárním principu, což dává zákazníkovi možnost výběru ze širokého spektra služeb včetně zpracování studií, exkluzivního designu, výběru vhodného zařízení, dopravy, instalace a realizace. Do programu technické podpory patří zaškolení obsluhujícího personálu, plánování a programování provozu dodávaných systémů a konzultace. Specializovaní agronomové firmy NETAFIM sledují na celém světě účinky závlahy a navrhují její optimální používání pro každé klimatické podmínky. Od zavedení systému na klíč byla tímto způsobem zrealizována již celá řada projektů závlahy polních kultur, zeleniny, chmelnic a sadů, a také projektů skleníků. Cílem firmy je spokojený a úspěšný zákazník, který se za všech okolností může spolehnout na AGROFIM CZECH.